Kiropraktor Södermalm

En introduktion till Coolsculpting

Coolsculpting är en förhållandevis ny behandling som man har bäst möjlighet att göra i Stockholm i dagsläget. Det är i Stockholm som det finns flest kliniker som redan anammat den nya tekniken. Coolsculpting går ut på att fettceller fryses ner, vilka kroppen sedan avlägsnar på naturlig väg. Det är ett alternativ till fettsugning som bara blir mer och mer populärt.

Råder bot på vanliga besvär

Med Coolsculpting är det enkelt att råda bot på vanliga besvär, så som ridbyxlår och dubbelhaka. Vissa områden är svåra att få bort med bara träning och rätt kost. En god kandidat för Coolsculpting är någon som har försökt få bort dessa genom motion, men där det alltså inte igår. Ett annat vanligt problem som många använder Coolsculpting för att råda bot på är graviditetsmage.

Vad kostar det?

Det går inte att på rak arm att säga vad Coolsculpting kommer att kosta just för dig. Det beror helt enkelt på flera faktorer, men framför allt vilket område det är som ska behandlas samt hur många tillfällen du behöver för att behandlingen ska anses vara avklarad.

De flesta som gör Coolsculpting behöver i snitt två behandlingar. Det här gäller då för större områden eller vad som kallas för dubbelområden, till exempel båda kärlekshandtagen. Man kan säga att priset i runda slängar är ungefär 10 000 kronor per behandlingen, vilket ger ett pris på 20 000 kronor för den genomsnittliga patienten (som behöver två behandlingar). Det här är endast ungefärliga summor, och du bör räkna med att kostnaderna kan bli ett par tusen högre eller lägre än så.

Hur går det till?

En behandling brukar ta mellan 1 – 3 timmar att genomföra, varefter du inte behöver någon återhämtningstid, utan kan gå tillbaka direkt till jobbet eller dina andra aktiviteter. Tänk dock på att resultaten inte syns på en gång, utan tar ett tag för att börja visa sig.

En behandling börjar alltid med en konsultation. Här för behandlaren och patienten en dialog över förväntningar och vad patienten har för utgångsläge med tanke på hans eller hennes vikt och längd bland annat.

Därefter väntar förberedelser inför ingreppet. Det här består bland annat av att behandlaren rengör huden och markerar behandlingsområdet. Sedan applicerar något som kan liknas vid gelé på det utmarkerade området.

Efter att det geléliknande materialet applicerats sätts själva munstycket fast. Munstycket bildar ett vakuum som gör att huden sugs upp mot två kylpaneler, vilket sätter igång frysningen av fettcellerna. De flesta patienter upplever inte behandlingen som obehaglig, och kan sitta och titta på tv, läsa tidningen eller göra något annat under behandlingen.

Du hittar mer info om denna nya, spännande teknik på http://www.coolsculptings.se/.

4 Aug 2017