Kiropraktor Södermalm

Företagshälsovård Stockholm - stora vinster

Hur de anställda mår och trivs på ett företag spelar en gigantisk roll i hur omsättning och resultat ser ut när året ska summeras. Här har en skillnad skett under de senare åren. Fler och fler företagsledare har börjar inse att det största värdet är de anställda - och att vikten av att erbjuda en bra arbetsmiljö i slutändan är det som skapar vinst.

Det som kommit att knuffa många företag till den insikten är kostnaderna för sjukskrivningar och uppsägningar. Att det kostar pengar varje gång någon är sjuk är något som många företag fått uppleva under senare år och att försöka motverka detta har också blivit vanligare. Man ser till att säkerställa att personalen mår bra - både fysiskt och psykiskt - och genom detta så får man också bättre kontroll över kostnaderna. Att exempelvis fler och fler väljer företagshälsovård i Stockholm är ett exempel på detta.

Fördelar med företagshälsovård

Genom företagshälsovård i Stockholm så får man svar på hur personalen mår och man kan baserat på dessa också hjälpa till med att skapa förändringar. Vid företagshälsovård i Stockholm så tas en massa prover i syfte att exempelvis upptäcka risker för sjukdomar. Man tar blodtryck, man går igenom exempelvis övervikt, man kollar puls och hjärtslag och man avslutar med individuella samtal om hur personen i fråga mår.

Är det stressigt på jobbet, dricker man för mycket alkohol, hur upplever man rörelse och motion - finns det möjlighet att klämma in dagliga aktiviteter i vardagen? Genom dessa svar - som givetvis är anonyma - kan en arbetsgivare se om det exempelvis finns en för stressig arbetsmiljö och direkt påbörja insatser med att reducera stressen.

Just det senare är idag en ödesfråga för hela vårt samhälle. Stress har kommit att klassas som en folksjukdom som redan nu kostar enorma pengar och orsakar ett enormt lidande. Det är en knut som måste lösas upp. Genom företagshälsovård i Stockholm kan man som arbetsgivare få ledtrådar i den frågan: stressar personalen, ställer jag orimliga krav - och hur kan jag minska på exempelvis arbetsbördan?

8 Feb 2023