Kiropraktor Södermalm

Sämre tänder kan ge fruktansvärda sjukdomar

“ Toe Bone connected to the foot bone, foot bone connected to the heel bone. Heel bone connected to the ankle boone... “ Den gamla sången Dem Bones ljuger inte - allt i våra kroppar hänger ihop och alla delar i kroppen är beroende av varandra för att man ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Tyvärr så finns det dock ett område som hör till kroppen - men som behandlas som någonting fristående. Detta i form av våra tänder. Vi får en uppsättning av vuxentänder och det innebär att man måste vara rädd om dessa. Skötseln är extremt viktig och drabbas man av någon typ av tandskada så finns det sällan några enkla lösningar.

Tappar man en tand så går det sällan - som vid andra skador på kroppen - att få den tillbaka. I vissa fall kan en tandläkare lyckas rädda tanden, men i många fall så krävs det att man sätter in exempelvis ett tandimplantat eller att man som drabbad får en tandprotes insatt. Att jämföra med ett benbrott där man kan använda exempelvis gips och genom detta få benet att växa ihop igen - och dessutom, i många fall, bli starkare.

Ta hand om tänderna - besök en tandläkare

Att just tänderna blir styvmoderligt behandlade är en fara: dåliga tänder kan leda till fruktansvärda sjukdomar i övrigt. Vi kan nämna cancer och hjärt- och kärlsjukdomar som två av dessa där det finns tydliga samband mellan tänder av dålig kvalitet och exempelvis cancer i strupen.

Med styvmoderligt behandlade menar vi att det tyvärr finns en tendens hos många där man tar sina tänder för givna: man borstar tänderna för sällan, man gör det för slarvigt, man använder ingen tandtråd och man - framförallt - struntar i att besöka en tandläkare för kontroller och eventuella behandlingar. Det senare kan förklaras av att man, helt enkelt, inte har råd.

Bör tandvården bli billigare?

Att många avstår från att besöka en tandläkare som en följd av kostnaden är ett faktum. Ett faktum är dock även att många gör detta baserat på förutfattade meningar snarare än på ren fakta. Det man måste veta är att priserna skiljer sig åt mellan olika tandläkare då det råder fri prissättning. Det innebär att man inte kan peka med ett generaliserande finger och säga att det är för dyrt med tandvården i Sverige.

En annan viktig sak är att kostnaden blir högre ju längre man väntar. Låter man det gå för långt mellan tandläkarbesöken så kommer man att få en högre nota då man väl bokar in en tid - detta då exempelvis kariesangreppen blivit större och skadorna värre. Att besöka en tandläkare - även fast man inte har problem eller lider av någon smärta - är en ren investering: både rent ekonomiskt och i den egna hälsan.

Dessutom så erbjuder många tandläkare fina avbetalningsplaner också. Du behöver alltså inte betala allt på en gång: det går ofta att dela upp betalningen på ett sätt som passar din nuvarande ekonomiska situation.

Läs mer om tandvård på http://solnadental.se/.

22 Jun 2018