Kiropraktor Södermalm

Tre ”Helande” utbildningar

För dig som vill arbeta med händerna och samtidigt hjälpa människor, finns det en rad olika yrken du kan utbilda dig till. Särskilt populärt är det kanske att gå en kiropraktorutbildning, eller en utbildning kopplat till arbetsmiljö och hälsa om man vill jobba med ergonomi. Även massör är ett mycket populärt yrke att studera till.

Så om du vet att du vill jobba med att hjälpa människor, kan någon av följande utbildningar vara något för dig.

Ergonomiutbildning

Att bli ergonom innebär mycket ansvar. En ergonom hjälper framförallt anställda på arbetsplatser att hålla i sig i bra form under arbetstimmarna. Om till exempel rygg, axlar eller nacke belastas fel, kan det leda till långvariga och smärtsamma skador. Dessa skador må inte vara livshotande, men de kan sänka livskvaliteten kraftigt.

För att undvika sådana typer av skador kan man ta hjälp av någon som gått en ergonomiutbildning. En ergonomiutbildning kan gås i en rad olika städer och kan variera i längd. Ergonom är ingen skyddad titel och det finns med andra ord en rad olika sätt att tillskansa sig kompetensen som krävs för att kunna kalla sig det.

Var? En ergonomiutbildning kan tas i flera olika städer, men ser lite olika ut. Till exempel finns en magisterutbildning på KI i Stockholm, ”Arbete och hälsa”. Liknande ergonomiutbildningar finns i bland annat Lund, Umeå och KTH.

Man kan även som företagare ta in en konsult som håller i en kortare ergonomiutbildning på företaget. Läs mer om detta här: http://www.ergonomiutbildning.nu/.

Kiropraktorutbildning

Den som funderar på att gå en kiropraktorutbildning kan glädja sig åt en god framtid. Arbetsmarknaden för kiropraktorer väntas fortsätt ha en låg tillgång och hög efterfrågan på kiropraktorer.

En kiropraktorutbildning är för den som gillar att arbeta med händerna, hjälpa människor och som är intresserad av människokroppen. Ett annat plus som lockar många människor till yrket, är att det ofta är bra betalt. Samtidigt är det, som tidigare nämnt, ofta inga svårigheter att hitta arbete.

Som kiropraktor finns det, i likhet med den som gått en ergonomiutbildning, goda möjligheter att starta eget företag. Även detta är något som lockar många.

Var? Många som vill bli kiropraktorer går en utbildning på kiropraktorhögskolan, som ligger i Stockholm. För att gå utbildning krävs grundläggande behörighet, och särskild behörighet avseende bland annat fysik och kemi.

Massör

Att bli massör lockar även det många. Det må inte vara lika välbetalt som kiropraktor, men är något som många har som intresse och därmed vill arbeta med. Den som går en yrkesutbildning i massage kan få lite olika titlar, beroende på hur lång utbildningen är. Vanligt är till exempel att man blir friskvårdsmassör om man går lite kortare utbildningar. Annars finns det titlar som ”massageterapeut” och ”medicinsk massageterapeut”. Hur lång utbildning man går för att bli massör kan alltså skilja sig lite åt. Jämfört med till exempel en kiropraktor- eller ergonomiutbildning, är de dock vanligen ganska korta. Till exempel erbjuder ett välkänt lärosäte kurser på 6 – 7 veckor heltid. Samtidigt finns lärosäten där det istället krävs 1 – 2 års heltidsstudier.

Var? Den som vill bli massör kan bli det på en rad olika platser i landet. Många väljer till och med att läsa utbildningen på distans, vilket bjuder på en stor flexibilitet.

13 Mar 2017