Kiropraktor Södermalm

Blogg

Sida 2

RSS

En introduktion till Coolsculpting

4 Aug 2017

Coolsculpting är en förhållandevis ny behandling som man har bäst möjlighet att göra i Stockholm i dagsläget. Det är i Stockholm som det finns flest kliniker som redan anammat den nya tekniken. Coolsculpting går ut på att fettceller fryses ner, vilka kroppen sedan avlägsnar på naturlig väg. Det är ett alternativ till fettsugning som bara blir mer och mer populärt.

Råder bot på vanliga besvär

Med Coolsculpting är det enkelt att råda bot på vanliga besvär, så som ridbyxlår och dubbelhaka. Vissa områden är svåra att få bort med bara träning och rätt kost. En god kandidat för Coolsculpting är någon som har försökt få bort dessa genom motion, men där det alltså inte igår. Ett annat vanligt problem som många använder Coolsculpting för att råda bot på är graviditetsmage.

Vad kostar det?

Det går inte att på rak arm att säga vad Coolsculpting kommer att kosta just för dig. Det beror helt enkelt på flera faktorer, men framför allt vilket område det är som ska behandlas samt hur många tillfällen du behöver för att behandlingen ska anses vara avklarad.

De flesta som gör Coolsculpting behöver i snitt två behandlingar. Det här gäller då för större områden eller vad som kallas för dubbelområden, till exempel båda kärlekshandtagen. Man kan säga att priset i runda slängar är ungefär 10 000 kronor per behandlingen, vilket ger ett pris på 20 000 kronor för den genomsnittliga patienten (som behöver två behandlingar). Det här är endast ungefärliga summor, och du bör räkna med att kostnaderna kan bli ett par tusen högre eller lägre än så.

Hur går det till?

En behandling brukar ta mellan 1 – 3 timmar att genomföra, varefter du inte behöver någon återhämtningstid, utan kan gå tillbaka direkt till jobbet eller dina andra aktiviteter. Tänk dock på att resultaten inte syns på en gång, utan tar ett tag för att börja visa sig.

En behandling börjar alltid med en konsultation. Här för behandlaren och patienten en dialog över förväntningar och vad patienten har för utgångsläge med tanke på hans eller hennes vikt och längd bland annat.

Därefter väntar förberedelser inför ingreppet. Det här består bland annat av att behandlaren rengör huden och markerar behandlingsområdet. Sedan applicerar något som kan liknas vid gelé på det utmarkerade området.

Efter att det geléliknande materialet applicerats sätts själva munstycket fast. Munstycket bildar ett vakuum som gör att huden sugs upp mot två kylpaneler, vilket sätter igång frysningen av fettcellerna. De flesta patienter upplever inte behandlingen som obehaglig, och kan sitta och titta på tv, läsa tidningen eller göra något annat under behandlingen.

Du hittar mer info om denna nya, spännande teknik på http://www.coolsculptings.se/.

Tre vanliga bakomliggande orsaker till benhinneinflammation

14 May 2017

Varför drabbas en del av benhinneinflammation? Andra tycks kunna idrotta hur mycket som helst utan att få samma problem med smärta i smalbenet under eller efter träning. Det känns inte rättvist, samtidigt som alla vet att alla människor har individuella förutsättningar och därför drabbas av olika saker - även om förutsättningarna till synes ser ut att vara desamma. Nedan presenteras de tre vanligaste bakomliggande orsakerna som leder till att somliga får tillståndet, men inte andra.

Utåtrotation av underbenet

Att ha en tendens till att vara kobent eller hjulbent ökar risken för att drabbas av tillståndet, men en av de vanligare orsakerna är en utåtrotation av underbenet. Men detta menas att underbenen roterar utåt exempelvis vid löpning. I kombination med svaga och strama underbensmuskler ökar riskerna för belastningsskador.

Högt eller lågt fotvalv

Oavsett om man har ett för högt eller för lågt fotvalv så ökar risken att man drabbas av benhinneinflammation. Båda dessa varianter av fötter leder ofta till att den person som tränar avslutar sina steg på insidan av fötterna, vilket ökar belastningen på musklernas fäste vid benhinnan.

Ökad träningsmängd

En ökad träningsmängd är en av huvudorsakerna till benhinneinflammation. Den snabbt ökade belastningen kan bli påfrestande för benen och orsaka att värken kommer smygande. Den som snabbt vill öka sin träning, och samtidigt är orolig för smärta i benen kan istället rekommenderas att variera sitt idrottande, exempelvis genom att varva löpning med simning eller cykling, eller annan träning som är mer skonsam för benen.

Slutsats

Det kan vara svårt att veta hur man bäst går tillväga för att undvika drabbas av benhinneinflammation. Det är inte så mycket man på egen hand kan göra åt en utåtrotation av underbenet, eller ett högt eller lågt fotvalv. Men är man medveten om riskerna kan man förhoppningsvis bättre anpassa sin träning, man kan också ta hjälp av specialister för att få personliga tips och råd kring träningen. Ett bra grundtips är att införskaffa bra träningsskor som är bättre anpassade för de individuella förutsättningarna.

Är orsaken till överbelastningsskadan att man på kort tid snabbt ökat träningsmängden, så kan man också lättare variera sin träning och i högre grad öka den träningen som inte belastar det onda benet. Den som får ont i underbenen vid exempelvis handboll kan givetvis känna stor frustration av att inte få spela handboll i samma utsträckning, men kom ihåg att det finns fler sätt att exempelvis träna upp kondition eller bollkänsla. Tveka inte att ta kontakt med expertis.

Tre ”Helande” utbildningar

13 Mar 2017

För dig som vill arbeta med händerna och samtidigt hjälpa människor, finns det en rad olika yrken du kan utbilda dig till. Särskilt populärt är det kanske att gå en kiropraktorutbildning, eller en utbildning kopplat till arbetsmiljö och hälsa om man vill jobba med ergonomi. Även massör är ett mycket populärt yrke att studera till.

Så om du vet att du vill jobba med att hjälpa människor, kan någon av följande utbildningar vara något för dig.

Ergonomiutbildning

Att bli ergonom innebär mycket ansvar. En ergonom hjälper framförallt anställda på arbetsplatser att hålla i sig i bra form under arbetstimmarna. Om till exempel rygg, axlar eller nacke belastas fel, kan det leda till långvariga och smärtsamma skador. Dessa skador må inte vara livshotande, men de kan sänka livskvaliteten kraftigt.

För att undvika sådana typer av skador kan man ta hjälp av någon som gått en ergonomiutbildning. En ergonomiutbildning kan gås i en rad olika städer och kan variera i längd. Ergonom är ingen skyddad titel och det finns med andra ord en rad olika sätt att tillskansa sig kompetensen som krävs för att kunna kalla sig det.

Var? En ergonomiutbildning kan tas i flera olika städer, men ser lite olika ut. Till exempel finns en magisterutbildning på KI i Stockholm, ”Arbete och hälsa”. Liknande ergonomiutbildningar finns i bland annat Lund, Umeå och KTH.

Man kan även som företagare ta in en konsult som håller i en kortare ergonomiutbildning på företaget. Läs mer om detta här: http://www.ergonomiutbildning.nu/.

Kiropraktorutbildning

Den som funderar på att gå en kiropraktorutbildning kan glädja sig åt en god framtid. Arbetsmarknaden för kiropraktorer väntas fortsätt ha en låg tillgång och hög efterfrågan på kiropraktorer.

En kiropraktorutbildning är för den som gillar att arbeta med händerna, hjälpa människor och som är intresserad av människokroppen. Ett annat plus som lockar många människor till yrket, är att det ofta är bra betalt. Samtidigt är det, som tidigare nämnt, ofta inga svårigheter att hitta arbete.

Som kiropraktor finns det, i likhet med den som gått en ergonomiutbildning, goda möjligheter att starta eget företag. Även detta är något som lockar många.

Var? Många som vill bli kiropraktorer går en utbildning på kiropraktorhögskolan, som ligger i Stockholm. För att gå utbildning krävs grundläggande behörighet, och särskild behörighet avseende bland annat fysik och kemi.

Massör

Att bli massör lockar även det många. Det må inte vara lika välbetalt som kiropraktor, men är något som många har som intresse och därmed vill arbeta med. Den som går en yrkesutbildning i massage kan få lite olika titlar, beroende på hur lång utbildningen är. Vanligt är till exempel att man blir friskvårdsmassör om man går lite kortare utbildningar. Annars finns det titlar som ”massageterapeut” och ”medicinsk massageterapeut”. Hur lång utbildning man går för att bli massör kan alltså skilja sig lite åt. Jämfört med till exempel en kiropraktor- eller ergonomiutbildning, är de dock vanligen ganska korta. Till exempel erbjuder ett välkänt lärosäte kurser på 6 – 7 veckor heltid. Samtidigt finns lärosäten där det istället krävs 1 – 2 års heltidsstudier.

Var? Den som vill bli massör kan bli det på en rad olika platser i landet. Många väljer till och med att läsa utbildningen på distans, vilket bjuder på en stor flexibilitet.

Smärta? Besök en naprapat

4 Nov 2016

Många personer går idag omkring med onödig smärta som skulle kunna korrigeras  på ett bättre sätt än den lösning som många väljer. Vad gör man då man har ont? Jo, det många av oss gör är att vi först och främst biter ihop och, så att säga, tar smärtan. Då denna blivit för intensiv så går vi till nästa botemedel och detta innebär att vi besöker en vårdcentral och att vi av en läkare där får smärtstillande tabletter utskrivna.

Missförstå oss rätt här; smärtstillande medicin fungerar – inga tvivel om det – men är det bra sett ur det längre perspektivet? Troligen inte. Bor du på Kungsholmen, har problem med din rygg och upplever en smärta varje dag du går hem från jobbet – ja, då är det också väldigt troligt att problemet kommer av hur du jobbar och att då äta en massa värktabletter är ingen hållbar lösning.

Det är det däremot att besöka en naprapat och detta säger vi av den enkla anledningen att en sådan jobbar mer långsiktigt och förebyggande än vad fallet är om du besöker en vårdcentral på Kungsholmen. Skulle du besöka en naprapat för dina ryggproblem så skulle denne först diagnostisera vilket typ av problem det handlar om. Därefter skulle din naprapat hitta källan till smärtan; något som kanske skulle innebära att stolen du använder på ditt jobb bör bytas ut.

Vidare så skulle denne naprapat sedan hitta en lämplig behandling just för din smärta och efter bara några besök så skulle du märka en extremt stor skillnad i hur smärtan i din rygg känns. Detta utan värktabletter och med ett långsiktigt, hållbart resultat som i längden underlättar hela ditt liv.

Hitta rätt naprapat

Det som är viktigt att tänka på då det kommer till en naprapat är att hitta en sådan som man känner förtroende för. Som inom all typ av vård; du måste känna dig trygg med att de råd du får också är de rätta och du måste kunna ha en öppen dialog kring ditt hälsotillstånd samt hur din kropp mår.

Därför kan det vara en god idé att i Stockholm se över vilka alternativ som finns – det finns trots allt många verksamma naprapater där – och kanske se till omdömen från patienter, se till om någon naprapat ha speciella kunskaper – akupunktur, kunskap om tens eller är specialist på idrottsskador – och därefter göra ett val. Kommer din smärta av idrottande så kanske du ska välja en speciell naprapat på Kungsholmen – även om du bor i Årsta och det finns en naprapat där.  

Smärtan i din fot kan tyda på hälsporre

4 Oct 2016

Känner du en smärta under dina fötter vid speciella tillfällen på dagen. Kanske primärt under morgonen och där de första stapplande stegen ur sängen gör ont och känns obehagliga eller vid början av ett träningspass samt en stund efteråt? Oavsett här vilken typ av smärtgrad det handlar om – från mindre (men obehagliga) ilningar under foten till en smärta som gör att du knappt kan belasta fötterna så kan desSa symtom vara tecken på att du drabbats av hälsporre. Hälsporre är en relativt vanlig åkomma och särskilt gäller detta idrottare och motionärer.

Det är nämligen något som kommer av belastning och om du under en period – som exempel på detta – tränat intensivt och sprungit längre sträckor på ett hårt underlag så kan också hälsporre komma som ett brev på posten. Samma sak om du burit tungt eller på något annat sätt belastat dina fötter mer än vad du brukar.

För många idrottsmän- och kvinnor så är hälsporre en del av sin vardag och ser man till detta så förstår man också att det finns behandlingar för denna åkomma. Hälsporre må vara väldigt smärtsamt; men det innebär inte på något sätt att man måste sluta röra på sig – nej, söker man hjälp i tid och lär sig hantera och behandla hälsporre så kan man också röra på sig som vanligt.

Behandling mot hälsporre

Om vi tittar närmare på hur man behandlar hälsporre så finns det först och främst en gemensam nämnare och detta i form av att man besöker en specialist på området. Rekommenderas här är exempelvis en sjukgymnast och att man där – primärt – ställer en diagnos kring att det verkligen handlar om hälsporre och att denne därefter provar ut rätt ”medicin”.

Det kan röra sig om olika behandlingar från fall till fall – vissa mår bäst av vila i kombination med speciellt framtagna hälinlägg, andra ser problem med hälsporre lösta med hjälp av elbehandling medan en tredje person i sin tur lär sig att tejpa kring fotvalvet. Vidare kan vi säga att stretching och massage också är effektivt för att lindra smärtan som uppstår som en följd av hälsporre.

Således, smärtan kan vara tuff att hantera till en början – men med rätt behandling och med en insikt kring åkomman så kan man leva och idrotta precis som vanligt trots att man drabbats av hälsporre. Här kan vi inte nog poängtera att man bokar in besöket hos en sjukgymnast vid symptom och fastställer att det verkligen rör sig om detta samt hittar en behandling anpassad efter sin egen kropp och fötter.